Ha a tudatot a tárgyak szempontjából vizsgáljuk, először is ezeknek a tárgyaknak a formai mibenlétével kell tisztába lennünk. A két szélsőség: az érzékileg behatárolt és a vágyak által megkötött formák birodalma, valamint a vágyaktól mentes, határtalan, formák feletti birodalom. 
A kettő között a "tiszta formák" birodalma terül el, mely önmagában is egy kettősség: a lényegi és tartalmi minőség együttese. Ez az intutív (éntől szabad) formák szemlélete.

A tárgyak eme három csoportjának megfelelően három alapvető tudatsíkról beszélhetünk:
- az érzékiben, a vágyak formájában időző tudatról,
- a tiszta formák tartományában időző tudatról,
- a forma feletti, forma nélküli tudatról.

Az érzéki tapasztalás birodalmában fennálló feszültség NEM szükségszerű állapot, hanem csupán az illúzió terméke!
Ha a szellem a világ feletti tudás felé irányul, akkor az érzéktárgyakat is tiszta megkülönböztető képességgel tapasztalja és vizsgálja, s így azok ahelyett, hogy akadályoznák és megkötnék a tudat erőit, visszatükrözik és önnön forrásukba lökik vissza azokat, növelve és felfokozva ezzel a forrás erejét.
(Láma Anagarika Govinda)

Én a fentiek alapján természetesen mielőbb beoltatom magam.....
Szép napot, sok mosolyt!

Bonifácz

https://www.youtube.com/watch?v=XZo9tmdQYzU&list=RDXZo9tmdQYzU&start_radio=1