A KOMA  Labor Tanoda típusú  szociális intézmény, mely 10-18 éves fiatalok alábbi szükségletei mentén szervezi tevékenységeit. Minden tevékenységünk az ő jól létüket szolgálja. Jól léten a magával és társaival harmóniában élő, önmagát ismerő, másokra figyelő személyiséget értjük.

Legfontosabb célunk az egyén minden irányú támogatása, személyiségfejlesztése és a közösségfejlesztés. Nem a probléma, hanem az ember, a teljes személyiség áll érdeklődésünk középpontjában, azt próbáljuk megérteni, és változásaiban támogatni. Arra törekszünk, hogy a beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok számára személyre szóló életesélyeket fogalmazzunk meg - velük közösen -, s őket olyan pszichés, fizikai és tudással felvértezett állapotba hozzuk, hogy esélyeikkel önállóan is élni tudjanak. A cél az önálló, önmagát ismerő és elfogadó, problémáit kezelni képes, személyes céljait megfogalmazó, harmonikus személyiség alakítása. Ennek érdekében biztosítunk: egyéni- és csoportos foglalkozásokat, személyiség- és kompetencia fejlesztését, mentorálást, közösségi- és szabadidős programokat, életvezetési tanácsadást, információ- és tudásbővítést, tanulástámogatást és egyéni fejlesztést. 

A megvalósítás módszereiben a modern személyközpontú-, segítő -  pedagógia gyakorlatát alkalmazzuk. Foglalkozás- és tevékenységkínálatunk a kultúra – oktatás – szociális munka elemeit ötvözi és kínálja egy helyszínen, így kínálva komplex ellátást és egyéni támogatást.